Onafhankelijk opererend Internet-kerktelefoon-
systeem geregistreerd bij KvK nr 64229157.
Kerkfoon.nl
             Beginpagina                Help                Informatie                Disclaimer                Contact                Beheer
Informatie over de kerkzender en ontvanger van Kerkfoon.nl:
Audiozender (= Internet kerkzender)

Lukas (= Internet ontvanger)


Leveringsvoorwaarden van Kerkfoon.nl:
Leveringsvoorwaarden


Terug naar: informatiepagina
Aanschaf
Net zoals ieder systeem, is er ook bij Kerkfoon.nl apparatuur nodig om uit te zenden. Onze apparatuur is ontwikkeld en opgebouwd volgende de huidige technische mogelijkheden.
De aanschafkosten van de IP-zender in de kerk en de IP-ontvanger voor de luisteraars thuis vind u op de informatiepagina's elders op deze website (zie informatie in de rechterkolom).
Daarnaast moet er een van de volgende contracten met Kerkfoon.nl afgesloten worden:
- Een open verbinding, inclusief direct en achteraf meeluisteren via Kerkfoon.nl eventueel
  aangevuld met de mogelijkheid om opnames te donwloaden.
- Een open verbinding, alleen rechtstreeks meeluisteren via de website van Kerkfoon.nl.
- Een gesloten verbinding, rechtstreeks meelusiteren via de website van Kerkfoon.nl is
  niet mogelijk. Bij alle contracten bestaat de mogelijk om Lukas-kastjes daarop in te
  stellen, wat bij de gesloten verbinding de enigste mogelijkheid is. Bij een gesloten
  verbinding kan er gekozen worden voor wel of geen opname maken.

De kosten van bovenstaand contract bedraagd 7,- EURO per maand. Hiervoor kunt u onbeperkt uitzenden en ook over het achteraf naluisteren en/of het downloaden van opnames (bij open kerken) zit hierin inbegrepen.
Over het maximale aantal live-meeluisteraars betaald u maandelijks achteraf 0,07 EURO per uitzending.


Vervolg op Pagina 2
Kosten
Pagina 1 van 2