Onafhankelijk opererend Internet-kerktelefoon-
systeem geregistreerd bij KvK nr 64229157.
Kerkfoon.nl
             Beginpagina                Help                Informatie                Disclaimer                Contact                Beheer
Vervolg van Pagina 1


Aansprakelijkheid
Het bezoek aan deze website is voor eigen rekening en risico. De beheerder sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen, uit. Men behoudt zich het recht voor de webpaginas naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of be-eindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De kerkenraad is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of be-eindiging.

Privacy
De beheerder respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die worden opgegeven worden niet doorgegeven of verkocht aan commerciŽle instanties ten behoeve van marketing doeleinden.

Auteursrecht
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld worden in art.15 van de Auteurswet,  worden voorbehouden, waarop het Nederlands recht altijd van toepassing is. De inhoud mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Disclaimer (vervolg)
Pagina 2 van 2