Er is op dit moment geen uitzending, u kunt wel oude opnames naluisteren.
De volgende uitzending is op woensdagmiddag 4 oktober om 14:30u: Ds. H. Zweistra, (huwelijksdienst van Maarten Stehouwer en Marlene Kluit).

Mededelingen:
Fijn dat u meeluistert! Dit brengt voor de gemeente ook kosten met zich mee.
Uw financiele bijdrage daarom gewaardeerd. Uw bijdrage aan de collecte kunt u eenvoudig overmaken door

HIER te klikken en via de rekening van Kerkvoogdij NL21RABO0150524374 of Diaconie NL23RABO0361710992.